ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ

Νότια - Νοτιοδυτική Πλευρά
Βαθύ, Άσπρος Γυαλός, Υστέρνια, Σχοινάκι, Κουσίνια, Καρδιανής ή Γιαννάκη, Καλύβια, Άγιος Πέτρος, Καντάνη, Απηγανιά, Αγ. Ρωμανός, Πανούσα, Πίσω Διαλυσκάρ, Εμπρός Διαλυσκάρ, Πλατιά Άμμος, Κιόνια, Σταυρού, Καλάμια, Αγκάλη, Άγ. Φωκάς, Άγιος Μάρκος.

Νοτιοανατολική Πλευρά
Άγιος Δημήτριος, Σάντα Μαργαρίτα, Λυχναφτιά, Παχιά Άμμος, Άγ. Ιωάννης, Αγ. Κυριακής, Σκυλαντάρ, Αγ. Σώστης.

Βόρεια - Βορειοανατολική Πλευρά
Μαλλί, Κουμελάς, Καβαλουρκό, Αγ. Θάλασσα, Πάνορμος, Ρόχαρη, Βαθύ, Πλατύ Γυαλός, Μαντροκλήσι, Κολυμπήθρα, Αποθήκες, Παλιός Άγ. Φύλακτος,Λιβάδα